کمترین: 
776000
بیشترین: 
780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
776000
زمان: 
12/16 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 776000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 12:12","price":780000},{"date":"1396/12/16 14:06","price":779000},{"date":"1396/12/16 15:06","price":778000},{"date":"1396/12/16 17:18","price":776000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398