کمترین: 
338000
بیشترین: 
342000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
338000
زمان: 
12/16 14:06
قیمت سکه گرمی امروز 16 اسفند 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 338000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 12:12","price":342000},{"date":"1396/12/16 14:06","price":338000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399