کمترین: 
774000
بیشترین: 
778000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
774000
زمان: 
12/16 17:18
قیمت نیم سکه امروز 16 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 774000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 12:12","price":778000},{"date":"1396/12/16 14:06","price":777000},{"date":"1396/12/16 15:06","price":776000},{"date":"1396/12/16 17:18","price":774000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398