کمترین: 
1290
بیشترین: 
1300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300
زمان: 
12/16 19:10
قیمت ریال قطر امروز 16 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 11:30","price":1290},{"date":"1396/12/16 19:10","price":1300}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398