کمترین: 
1355
بیشترین: 
1357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1357
زمان: 
12/16 13:20
قیمت درهم امارات امروز 16 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 11:30","price":1355},{"date":"1396/12/16 13:20","price":1357}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398