کمترین: 
96860.3
بیشترین: 
96956.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96860.3
زمان: 
12/16 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 16 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 96860.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 11:20","price":96956.2},{"date":"1396/12/16 11:30","price":96927.6},{"date":"1396/12/16 11:40","price":96915.6},{"date":"1396/12/16 14:20","price":96860.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398