کمترین: 
1341
بیشترین: 
1345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1345
زمان: 
12/16 11:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 11:00","price":1341},{"date":"1396/12/16 11:40","price":1344},{"date":"1396/12/16 11:50","price":1345}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398