کمترین: 
615
بیشترین: 
618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618
زمان: 
12/16 11:40
قیمت کرون نروژ امروز 16 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:30","price":615},{"date":"1396/12/16 11:40","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398