کمترین: 
3910
بیشترین: 
3915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3915
زمان: 
12/16 11:40
قیمت دلار استرالیا امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:30","price":3911},{"date":"1396/12/16 10:40","price":3910},{"date":"1396/12/16 11:40","price":3915}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398