کمترین: 
3930
بیشترین: 
3933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3930
زمان: 
12/16 11:40
قیمت دلار کانادا امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:30","price":3933},{"date":"1396/12/16 11:40","price":3930}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398