کمترین: 
1304
بیشترین: 
1312
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312
زمان: 
12/16 13:20
قیمت لیر ترکیه امروز 16 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:30","price":1304},{"date":"1396/12/16 10:40","price":1307},{"date":"1396/12/16 13:20","price":1312}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398