کمترین: 
790
بیشترین: 
793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793
زمان: 
12/16 12:20
قیمت کرون دانمارک امروز 16 اسفند 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:10","price":792},{"date":"1396/12/16 11:40","price":790},{"date":"1396/12/16 12:20","price":793}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398