کمترین: 
5220
بیشترین: 
5300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5250
زمان: 
12/16 14:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 5250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:10","price":5220},{"date":"1396/12/16 10:20","price":5275},{"date":"1396/12/16 10:40","price":5220},{"date":"1396/12/16 10:50","price":5270},{"date":"1396/12/16 11:40","price":5220},{"date":"1396/12/16 13:00","price":5300},{"date":"1396/12/16 14:10","price":5250}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398