کمترین: 
5577
بیشترین: 
5911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5911
زمان: 
12/16 15:10
قیمت یورو امروز 16 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 اسفند 1396 , 5911 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 10:10","price":5577},{"date":"1396/12/16 10:40","price":5594},{"date":"1396/12/16 15:10","price":5911}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399