کمترین: 
2200.8
بیشترین: 
2200.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2200.8
زمان: 
12/16 09:50
قیمت منات آذربایجان امروز 16 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 2200.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":2200.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398