کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
12/16 09:50
قیمت روبل روسیه امروز 16 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398