کمترین: 
2842
بیشترین: 
2842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2842
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 اسفند 1396 , 2842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":2842}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398