کمترین: 
3378.6
بیشترین: 
3378.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3378.6
زمان: 
12/16 09:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 16 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3378.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":3378.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398