کمترین: 
9951
بیشترین: 
9951
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9951
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دینار بحرین امروز 16 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 9951 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":9951}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398