کمترین: 
315.8
بیشترین: 
315.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315.8
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دینار عراق امروز 16 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 315.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":315.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399