کمترین: 
9731.1
بیشترین: 
9731.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9731.1
زمان: 
12/16 09:50
قیمت ریال عمان امروز 16 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 9731.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":9731.1}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398