کمترین: 
1027.9
بیشترین: 
1027.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1027.9
زمان: 
12/16 09:50
قیمت ریال قطر امروز 16 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1027.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":1027.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398