کمترین: 
997.8
بیشترین: 
997.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997.8
زمان: 
12/16 09:50
قیمت ریال عربستان امروز 16 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 997.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":997.8}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398