کمترین: 
12447.3
بیشترین: 
12447.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12447.3
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دینار کویت امروز 16 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 12447.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":12447.3}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398