کمترین: 
480.5
بیشترین: 
480.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
480.5
زمان: 
12/16 09:50
قیمت کرون نروژ امروز 16 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 480.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":480.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398