کمترین: 
455.5
بیشترین: 
455.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.5
زمان: 
12/16 09:50
قیمت کرون سوئد امروز 16 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 اسفند 1396 , 455.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":455.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398