کمترین: 
3990.9
بیشترین: 
3990.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3990.9
زمان: 
12/16 09:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3990.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":3990.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398