کمترین: 
2893.9
بیشترین: 
2893.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2893.9
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دلار کانادا امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 اسفند 1396 , 2893.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":2893.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398