کمترین: 
3539.6
بیشترین: 
3539.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3539.6
زمان: 
12/16 09:50
قیمت ین ژاپن امروز 16 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3539.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":3539.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398