کمترین: 
591.4
بیشترین: 
591.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591.4
زمان: 
12/16 09:50
قیمت یوان چین امروز 16 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 اسفند 1396 , 591.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":591.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398