کمترین: 
984.5
بیشترین: 
984.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
984.5
زمان: 
12/16 09:50
قیمت لیر ترکیه امروز 16 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 اسفند 1396 , 984.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":984.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398