کمترین: 
4645.2
بیشترین: 
4645.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4645.2
زمان: 
12/16 09:50
قیمت یورو امروز 16 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 اسفند 1396 , 4645.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":4645.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398