کمترین: 
3741.5
بیشترین: 
3741.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3741.5
زمان: 
12/16 09:50
قیمت دلار امروز 16 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 اسفند 1396 , 3741.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/16 09:50","price":3741.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398