هیوندای آزرا 2018

هیوندای آزرا 2018

قیمت بازار
790000000
قیمت کارخانه
790000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
21,850
equal
یورو
25,800
equal
درهم امارات (حواله)
6,150
equal
آرشیو کامل قیمت هیوندای آزرا 2018
{"date":"1396/12/16 12:00","price":379000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":900000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":800000000},{"date":"1397/08/23 00:00","price":770000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":750000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":740000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":680000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":690000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":700000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":690000000},{"date":"1397/09/27 12:00","price":670000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":660000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":650000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":645000000},{"date":"1397/10/19 12:00","price":650000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":655000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":670000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":680000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":690000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":720000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":730000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":750000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":790000000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399