هیوندای آزرا 2018

هیوندای آزرا 2018

قیمت بازار
790000000
قیمت کارخانه
790000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
27,880
minus
یورو
34,133
equal
درهم امارات (حواله)
7,905
minus
آرشیو کامل قیمت هیوندای آزرا 2018
{"date":"1396/12/16 12:00","price":379000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":900000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":800000000},{"date":"1397/08/23 00:00","price":770000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":750000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":740000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":680000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":690000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":700000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":690000000},{"date":"1397/09/27 12:00","price":670000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":660000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":650000000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":645000000},{"date":"1397/10/19 12:00","price":650000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":655000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":670000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":680000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":690000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":720000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":730000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":750000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":790000000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399