بی‌ام و سری 1 پنج در - Premium 2018

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/16 12:00","price":399900000},{"date":"1397/03/01 12:00","price":439900000},{"date":"1397/05/02 00:00","price":575000000},{"date":"1397/05/07 11:35","price":439900000},{"date":"1397/05/08 00:00","price":575000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397