کمترین: 
1323.05
بیشترین: 
1340.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1324.24
زمان: 
12/16 23:55
قیمت اونس طلا امروز 16 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 16 اسفند 1396 , 1324.24 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399