کمترین: 
4783
بیشترین: 
4785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4785
زمان: 
12/15 20:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 18:30","price":4783},{"date":"1396/12/15 19:40","price":4784},{"date":"1396/12/15 20:00","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398