کمترین: 
62.89
بیشترین: 
62.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.89
زمان: 
12/15 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 15 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 62.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 16:32","price":62.89}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398