کمترین: 
41
بیشترین: 
42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42
زمان: 
12/15 16:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 16:10","price":41},{"date":"1396/12/15 16:30","price":42}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399