کمترین: 
777000
بیشترین: 
779000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
777000
زمان: 
12/15 17:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 15 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 777000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 16:00","price":779000},{"date":"1396/12/15 17:12","price":777000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399