کمترین: 
775000
بیشترین: 
777000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
775000
زمان: 
12/15 17:12
قیمت نیم سکه امروز 15 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 775000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 16:00","price":777000},{"date":"1396/12/15 17:12","price":775000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399