کمترین: 
4773
بیشترین: 
4780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4775
زمان: 
12/15 20:00
قیمت دلار امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 اسفند 1396 , 4775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 13:10","price":4774},{"date":"1396/12/15 16:00","price":4780},{"date":"1396/12/15 18:30","price":4773},{"date":"1396/12/15 19:40","price":4774},{"date":"1396/12/15 20:00","price":4775}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398