کمترین: 
585
بیشترین: 
585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585
زمان: 
12/15 12:30
قیمت کرون سوئد امروز 15 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اسفند 1396 , 585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 12:30","price":585}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398