کمترین: 
330000
بیشترین: 
341000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
330000
زمان: 
12/15 12:12
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 15 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 330000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 12:06","price":341000},{"date":"1396/12/15 12:12","price":330000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398