کمترین: 
1550000
بیشترین: 
1562000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1557000
زمان: 
12/15 17:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 15 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 15 اسفند 1396 , 1557000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 12:06","price":1555000},{"date":"1396/12/15 16:00","price":1550000},{"date":"1396/12/15 16:12","price":1562000},{"date":"1396/12/15 17:12","price":1557000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398