کمترین: 
1548000
بیشترین: 
1560000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1555000
زمان: 
12/15 17:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 12:06","price":1553000},{"date":"1396/12/15 16:00","price":1548000},{"date":"1396/12/15 16:12","price":1560000},{"date":"1396/12/15 17:12","price":1555000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398