کمترین: 
6872
بیشترین: 
6873
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6872
زمان: 
12/15 12:40
قیمت پوند امروز 15 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 اسفند 1396 , 6872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 11:50","price":6873},{"date":"1396/12/15 12:40","price":6872}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398