کمترین: 
1342
بیشترین: 
1343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1342
زمان: 
12/15 11:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:40","price":1343},{"date":"1396/12/15 11:40","price":1342}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398