کمترین: 
5220
بیشترین: 
5275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5275
زمان: 
12/15 12:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 5275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:40","price":5245},{"date":"1396/12/15 12:30","price":5220},{"date":"1396/12/15 12:40","price":5275}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399