کمترین: 
1300
بیشترین: 
1302
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1301
زمان: 
12/15 12:30
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1301 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:40","price":1302},{"date":"1396/12/15 11:40","price":1300},{"date":"1396/12/15 12:20","price":1302},{"date":"1396/12/15 12:30","price":1301}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399